Portrait of T. Novikov

Sergey Chernov
1986
11.2x13.4 cm

Portrait of T. Novikov